👈 فروشگاه فایل 👉

تک یاخته های روده ای و تناسلی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تک یاخته های روده ای و تناسلی

فرمتفایل:پاورپوینت{فایل ویرایشی}تعداداسلاید:31اسلاید

چکیده ای از متن:

رغ از گروه هایی که زندگی آزاد دارند ، بیش از 20 گونه تک یاخته متعلق به شاخه های مختلف در دستگاه گوارش و اعضای تناسلی انسان مشاهده می شوند. انسان برای برخی از آنها میزبان طبیعی و برای گروهی دیگر میزبان اتفاقی محسوب می شود.

بعضی از آنها میزبان خود کاملاً بیماریزا بوده ، تعدادی موجب اختلالات خفیف و گروهی هم زندگی همسفره را انتخاب نمودند . به استنثای تریکوموناس واژینالیس که انگل دستگاه ادارای /تناسلی است. باقی محل زندگی خود را در نقاطی از لوله گوارش انتخاب نمودند.

ساركوديناها

پوشش خارجی و جهت مشخصی ندارند

حرکت توسط پاي كاذب

سیتوستوم برای بلع غذا ندارند

سیتوپلاسم از دو قسمت اکتوپلاسم

واندوپلاسم تشکیل شده است.

در چرخه تکاملی آنها دو مرحله

تروفوزوئیت(فعال) و کیست( غیر فعال)

دیده می شود.

آمیب ها:

حداقل شش گونه از آمیب های متعلق به چهار جنس، در دستگاه گوارش انسانی شناسایی و تثبیت شده اند:

انتامبا هیستولیتیکا

انتامباکلی

انتامبا ژینژیوالیس

دی انتامبا فراژیلیس

اندولیماکس نانا

یداموبا بوتچلی

تمام این گونه ها به جز آنتامبا ژینژیوالیس که در دهان دیده می شود در روده بزرگ زندگی می کنند.

در بین آمیب های فوق تنها انتامبا هیستولیتیکا انگل بیماریزای مهم انسانی است.

برخی از تک یاخته های با زندگی آزاد (گونه های نگلریا واکانتامبا)، انگلهای تصادفی انسان هستند.

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت افزایش چاقی خلاصه کامل کتاب زمینه روانشناسی هیلگارد پاورپوینت در مورد منابع درآمدي رويدادهاي ورزشي پاورپوینت در مورد My city Lesson 5 پاورپوینت کلاس هشتم تحقیق بررسي احكام سقط جنين يا سقط حمل 10