👈 فروشگاه فایل 👉

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن کلاس ششم را برطرف کنیم

ارتباط با ما

... دانلود ...

اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن کلاس ششم را برطرف کنیم

عنوان : دانلود اقدام پژوهی چگونه اختلال در خواندن کلاس ششم را برطرف کنیم

تعداد صفحه: 19

دانش آموزان رفتاری از قبیل شلوغی، بی حوصلگی از خود نشان می دادند و نمی توانستند به خوبی بخوانند. در هجی کردن کلمات مشکل داشتند و در تخیل و تجسم کلمات، ذخیره سازی و بازیابی اسامی حروف اشکالات زیادی داشتند همچنین نمی توانستند حروف را بهخوبی ترکیب کنند و همچنین خط ناخوانا داشتند و در استفاده کردن از حروف پریشان بودند، حروف همخوان مثل (ب) و (پ) را جایگزین هم می کردند

برای گردآوری اطلاعات روش هایی وجود دارد: با توجه به موضوع پژوهش به نظر می رسید که ما مجبور باشیم از چند روش ترکیبی برای جمع آوری اطلاعات استفاده نماییم. در این پژوهش روشهای مشاهده مشاهده مشارکتی و مصاحبه را انتخاب نمودم.

برای رفع مشکل دانش آموزان از معلم خواستم ، که بیشتر به آنها توجه کند و با دانش آموزان خود در هنگام درس خواندن با ملایمت و مهربانی برخورد کند و برای مطمئن شدن از اینکه دانش آموزان هیچ گونه اختلال بینایی و شنوایی ندارند آنها را به دکتر ارجاع دهد و همچنین یک انگیزه مضاعف در دانش آموزان ایجاد کند تا دانش آموزان به اهمیت و نقش درس خواندن در زندگی پی ببرند به نظر می رسد که عواملی از جمله، آموزش های نامطلوب خواندن، مشکلات ادراک شنیداری، مشکلات ادراک دیداری و مشکلات مراحل زبان می تواند دلیلی باشد بر علل اختلال در خواندن: اما با بررسی هایی که به عمل آمد متوجه شدم که با انگیزه می توان اختلال در خواندن دانش آموزان را برطرف کرد.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله تأسیسات فاضلاب پرسشنامه اشتیاق شغلی تحقیق سقط جنین تحقیق آبشکن دانلود پاورپوینت ریاضی سوم انسانی