👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک

پرسشنامه پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان بانک

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 33

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی: دارد

پایایی: دارد

طیف پاسخی استفاده شده در پرسشنامه تحقیق حاضر، طیف لیکرت 5 تایی از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم به شرح زیر بوده است:

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد ستون بتنی دانلود پاورپوینت آجرهای سنتي پرسشنامه راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی پاورپوینت در مورد انواع ادبی تست بردارها