👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

پرسشنامه دلبستگی به والدین و همسالان آرمسدن و گرینبرگ (1987)

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد سوالات: 24

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی: دارد

مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان

پرسشنامه¬ی دلبستگی به والدین و همسالان، توسط آرمسدن و گرینبرگ (1987) بر اساس نظریه¬ی دلبستگی بالبی و به منظور اندازه¬گیری میزان ادراک دلبستگی به والدین یا همسالان در نوجوانان و بزرگسالان تهیه شده است. این مقیاس وسیله¬ای است جهت سنجش امنیت روانی افراد که از ارتباط با افراد مهم زندگی به دست می¬آید.

پرسشنامه¬ی دلبستگی به والدین و همسالان شامل 24 گویه می¬باشد. 12 گویه ادراک دلبستگی به والدین و 12 گویه ادراک دلبستگی به همسالان را می¬سنجد. ادراک دلبستگی به والدین و همسالان هر کدام شامل 3 بعد ارتباطات، اطمینان و بیگانگی می¬باشد. بعد اعتماد فهم متقابل و احترام در روابط دلبستگی، بعد ارتباط کیفیت ارتباط کلامی و بعد بیگانگی احساس خشم و بیگانگی بین¬فردی را اندازه¬گیری می¬کند. هر یک از این ابعاد خود مشتمل بر 4 گویه می¬باشند و در مقیاس 5 گزینه¬ای لایکرت از کاملاً مخالفم (نمره 1) تا کاملاً موافقم (نمره 5) نمره¬گذاری می¬شود. گویه¬های 7 و 19 به طور معکوس و سایر گویه¬ها به طور مستقیم نمره¬گذاری می¬شوند. سطح دلبستگی ایمن از کم کردن نمره بیگانگی از مجموع نمرات ارتباطات و اطمینان، برای هر یک از والدین و همسالان، حاصل می¬گردد.

👇محصولات تصادفی👇

تک یاخته های روده ای و تناسلی پاورپوینت نظام سیاسی اسلام و رهبری دینی در عصر غیبت دانلود رایگان کتاب تاریخ مردمی امریکا با فرمت pdf کتاب رمان باغ پاییز پاورپوینت در مورد آنفلوانزا