👈 فروشگاه فایل 👉

موانع توسعه بهره وري درايران

ارتباط با ما

... دانلود ...

موانع توسعه بهره وري درايران

اهميت بهره وري

در شرايطي كه دستيابي به منابع هر روزه سخت تر و گران تر مي شود ، از بين رفتن انحصارها و حمايتهاي دولتي رقابت شديد دربازارهاي جهاني و فرآيند جهاني شدن ، سازمانها را از هر سو تحت فشار قرار مي دهد . افزايش بهره وري يكي از بهترين راهكارهايي است كه مي تواند بقاء سازمانها را حفظ كند .

تلاش براي بهبود بهره وري تلاش براي زندگي بهتر افراد و جامعه است . بهره وري ، نقش كليدي در تمامي ابعاد اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي جامعه دارد وارتقاء آن دركشور نيازمند آگاهي ، مشاركت تمامي اقشار جامعه ، در كنار خواست و اراده سياسي و برنامه اقتصادي مناسب از سوي حكومت و دولت است .

👇محصولات تصادفی👇

دانلود اتوکد مجتمع تجاری با جزئیات زلزله پاورپوینت قطعات گیجگاهی مبانی نظری و پیشینه افشا اطلاعات پاورپوینت در مورد نجوم,آسمان ها و کهکشانها