👈 فروشگاه فایل 👉

آسیب شناسی فرهنگی چیست؟

ارتباط با ما

... دانلود ...

آسیب شناسی فرهنگی چیست؟

مقدمه

سپهر فرهنگی ایران در خلال سالهای دهه سوم انقلاب اسلامی ، واجد ویژگیهایی است که منجر به تمایز این دوره از ادوار فرهنگی پیشین می شود. دقت در فهم و درک این ویژگیها و مؤلفه های مؤثر بر حیات فرهنگی جامعه ایرانی ، می توانند موضوع مطالعه گسترده با زمینه تحلیلی جامعه شناسی فرهنگی- مذهبی مردم ایران باشد.

در فرهنگ عامه جامعه ایرانی نیز این دگرگونی فرهنگی (Cultural Change) مورد توجه عموم مردم واقع شده و بسیاری از متدینین دغدغه مند ، معتقدند در خلال این سالها ، فرهنگ دینی جامعه ایرانی در معرض آسیبها و آفاتی قرار گرفته که حاصل آن سست شدن پایه های ایمان دینی در جامعه است.

افزایش سطح انتظارهای فرهنگی جامعه ، شرایط جهانی تبادل یا تهاجم فرهنگی ، تغییرات سنی و جنسی جامعه ایرانی و بحرانهای ناشی از برنامه های توسعه نامتوازن اقتصادی ، از جمله مواردی هستند که زمینه های پدید آمدن روندی نو در فرهنگ پذیری اجتماعی ایران را شکل داده اند و بویژه به صورت ملموس تری مورد توجه مردم و نخبگان قرار گرفته اند . بسیاری از مؤلفه های مذکور هر چند می توانند منجر به شکل یک هم بافت فرهنگی (Cultural Complex) نهایتاً به تغییر ساخت فرهنگی جامعه ایرانی و ایجاد ساختار جدید فرهنگی (Cultural configuration) نیز بیانجامد.

👇محصولات تصادفی👇

مشکلات و معضلات برخی جوانان در جامعه پروپوزال ارتباط هوش هیجانی با خودکارامدی پاورپوینت در مورد آسيب هاي فضاي مجازي و اينترنت دانلود پاورپوینت جمع و تفریق اعداد دو رقمی پاورپوینت فیزیک دوم دبیرستان فصل5(حالت های مختلف ماده)