👈 فروشگاه فایل 👉

طرح درس نمونه

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح درس نمونه

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 8 صفحه

 قسمتی از متن word (..doc) : 

‏طرح درس نمونه

‏عنوان کتاب : ادبیات فارسی (2)

‏موضوع درس: جلوه ها ی هنر دراصفهان

‏اهداف کلی :

‏الف- آشنایی با نمونه از آثارهنری ایران

‏ب- آشنایی با تفکر معماران اسلامی

‏اهداف جزیی :

‏الف- دانش آموزان با اصفهان به عنوان یکی از قطب های هنر معماری ایران آشنا شود .

‏ب- دانش آموزان با اصفهان ونمونه ای از بناهای تاریخی آن آشنا شود .

‏ج- دانش آموزان به اهمیت اسلامی درایران پی ببرد .

‏د- دانش آموزان با نمونه ای از کتاب صفیر سیمرغ آشنا شود .

‏ه- دانش آموزان با معنی لغات واصطلاحات تازه ی درس جدید آشنا شود

‏و- دانش آموزان با دکتر محمد علی اسلامی ندوشن ونمونه ای از آثاراو آشنا شو د .

‏اهداف رفتاری :

‏پس از پایان آموزش ، از دانش آموزان انتظار می رود با توجه به محتوای کتاب ادبیات 2 و مطالب مطرح شده در کلاس در س بتواند :

‏الف- دانش آموزان ارتباط‏ اصفهان ‏ را باهنر اسلامی توضیح دهد ( در ک فهم )

‏ب- چند نمونه ا ز بناهای اصفهان را نام ببرید (دانش )

‏ج- دانش آموزان خود را به جای هنر اسلامی قرارهد و احساسش رابیان کند . ‏( ترکیب )

‏د ‏–‏ دانش آموزان بتواند نگرش خود را نسبت به هنر اسلامی بیان کند ( ارزشیابی وارزش گذاری )

‏ه- هنر اسلامی را تو ضیح دهد وفرق آن راباسایر هنر هابیان کند . ( درک وفهم )

‏و- انواع نثر راتوضیح دهد . ( درک وفهم )

‏ز- نثر کتاب صفیر سیمرغ را تحلیل کند (تجزیه وتحلیل )

‏ح : لغات واصلاحات جدید در س را بیان کند ( دانش)

‏ط- درباره دکتر محمد علی اسلامی ندوشن توضیح دهد . ( درک و فهم )

‏ی- دانش آموزان خود را به جا ی دکتر محمد اسلامی ندوشن قرار دهدو هنر اسلامی را توصیف کند ( ترکیب )

‏رفتارورودی :

‏الف ‏–‏ دانش آموزان هنر را بشناسد .

‏ب- دانش آموزان نیاز روحی نمازگزار را به یک مکان معنوی بداند

‏ج- دانش آموزان درمورد عوامل عروج روحی اطلاعاتی داشته باشد .

‏د- دانش آموزان با مسائل گوناگون فرهنگی وهنری و پیوستگی آن ها با ادبیات آشنایی داشته باشد

‏ه-دانش آموزان با ارزش های دینی ،ملی ، فرهنگی و هنری ایران آشنا باشد

‏و- دانش آموزان با تفکرات و آثار دکتر اسلامی ندوشن آشنا با شد

‏ز- دانش آموزان عوامل گیرایی هنر ها ی اسلامی را بداند .

‏ارزشیابی تشخیصی :

‏الف ‏–‏ دانش آموزان چند مکان مذهبی را د ر اصفهان نا م ببرد

‏ب- دانش آموزان چند هنر اسلامی را می تواند درمساجد نام ببرد

‏ج- آیا دانش آموزان می تواند فرهنگ اسلامی را توضیح دهد ؟

‏د- عروجی روحی چیست؟

‏ه- آیا نیازهای روحی و جسمی را می تواند توضیح دهد ؟

‏و- دانش آموزان چه اطلاعاتی درمورد نثر فارسی دارد؟

‏ز- دانش آموزان چندنفر از نویسندگان معاصر را می شناسد ؟

‏طراحی هندسی کلاس :

‏دانش آموزان پس از گروه بندی ( با توجه به امکانات کلاسی ) اگر صندلی باشد به شکل هندسی U ‏ طراحی می شود و اگر میز ونیمکت باشدبه شکل آزمایشگاهی

‏گروه های یادگیری درکلاس :

‏گروه ها ی یادگیری با استفاده از کارت های رنگی ،به شکل تصادفی به گروه های نا همگن تقسیم شو د

‏تعداد افراد هر گروه بستگی به تعداد دانش آموزان داردمثلا 3، 4 یا 5نفره .

‏رسانه ها ی آموزشی ‏:

👇محصولات تصادفی👇

دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته مدیریت بیماری های انگلی و ویروس پاورپوینت آل تیب Altib پاورپوینت انواع قراردادهاي پيمانکاري پاورپوینت اثربخشی تجهیزات OEE