👈 فروشگاه فایل 👉

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق در مورد سازمان تجارت جهانی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

1

‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی

(WTO) ‏یک‏ ‏سازمان‏ ‏بین‌المللی‏ ‏است؛‏ ‏که‏ ‏قوانین‏ ‏جهانی‏ ‏تجارت‏ ‏را‏ ‏تنظیم‏ ‏و‏ ‏اختلافات‏ ‏بین‏ ‏اعضا‏ ‏را‏ ‏حل‏ ‏و‏ ‏فصل‏ ‏می‌کند‏. ‏اعضای‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏ ‏کشورهایی‏ ‏هستند‏ ‏که‏ ‏موافقت‌نامه‌های‏ (‏حدود‏ ۳۰ ‏موافقت‌نامه‏) ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏را‏ ‏امضا‏ ‏کرده‌اند‏. ‏مقر‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏ ‏در‏ ‏ژنو،‏ ‏سویس‏ ‏قرار‏ ‏دارد‏. ‏تا‏ ‏نوامبر‏ ۲۰۱۰‏،‏ ۱۵۳ ‏کشور‏ ‏عضو‏ ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏شده‌اند‏. [۱] ‏جمهوری‏ ‏کیپ‏ ‏ورد‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏حاضر‏ ‏جدیدترین‏ ‏عضو‏ ‏این‏ ‏سازمان‏ ‏محسوب‏ ‏می‌شود.

‏اهداف‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏

‏اهدافی‏ ‏که‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏ ‏برای‏ ‏خود‏ ‏تعریف‏ ‏کرده‏ ‏است‏ ‏بدین‏ ‏شرح‏ ‏می‌باشد‏ [۲]:

‏ارتقای‏ ‏سطح‏ ‏زندگی

‏تامین‏ ‏اشتغال‏ ‏کامل‏ ‏در‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو

‏توسعه‏ ‏تولید‏ ‏و‏ ‏تجارت‏ ‏و‏ ‏بهره‏ ‏وری‏ ‏بهینه‏ ‏از‏ ‏منابع‏ ‏جهانی

‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏توسعه‏ ‏پایدار‏ ‏با‏ ‏بهره‌برداری‏ ‏بهینه‏ ‏از‏ ‏منابع

‏حفظ‏ ‏محیط‏ ‏زیست

‏افزایش‏ ‏سهم‏ ‏کشورهای‏ ‏در‏ ‏حال‏ ‏توسعه‏ ‏و‏ ‏کمتر‏ ‏توسعه‏ ‏یافته‏ ‏از‏ ‏رشد‏ ‏تجارت‏ ‏بین‌المللی

‏اصول‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی

‏این‏ ‏سازمان‏ ‏همچنین‏ ‏برای‏ ‏دستیابی‏ ‏به‏ ‏اهداف‏ ‏تعیین‏ ‏شده،‏ ‏اصولی‏ ‏را‏ ‏تدوین‏ ‏کرده‌است‏ ‏که‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو‏ ‏می‌بایست‏ ‏به‏ ‏این‏ ‏اصول‏ ‏پایبند‏ ‏باشند‏ ‏و‏ ‏درصورت‏ ‏پایبند‏ ‏نبودن،‏ ‏مجازات‌هایی‏ ‏علیه‏ ‏این‏ ‏کشورها‏ ‏اعمال‏ ‏می‌شود‏. ‏مهم‌ترین‏ ‏این‏ ‏اصول‏ ‏عبارت‌اند‏ ‏از‏ [۲]:

‏1.‏اصل‏ ‏عدم‏ ‏تبعیض‏ ‏و‏ ‏اصل‏ ‏دولت‏ ‏کاملة‏ ‏الوداد‏ (‏به‏ ‏معنی‏ (MOST FAVORED NATION (MFN) CLAUSE‏): ‏طبق‏ ‏این‏ ‏اصل،‏ ‏اگر‏ ‏کشوری‏ ‏امتیاز‏ ‏بازرگانی‏ ‏یا‏ ‏تعرفه‌ای‏ ‏را‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏یکی‏ ‏از‏ ‏کشورهای‏ ‏عضو‏ ‏اعمال‏ ‏نماید،‏ ‏این‏ ‏امتیاز‏ ‏یا‏ ‏تعرفه‏ ‏می‌بایست‏ ‏در‏ ‏مورد‏ ‏تمام‏ ‏شرکای‏ ‏تجاری‏ ‏عضو‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی‏ ‏تعمیم‏ ‏یابد‏. ‏البته‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏یک‏ ‏استثنا‏ ‏نیز‏ ‏دارد‏ ‏که‏ ‏به‏ ‏همگرایی‌های‏ ‏اقتصادی‏ ‏مانند‏ ‏اتحادیه‌های‏ ‏گمرکی‏ ‏بین‏ ‏چند‏ ‏کشور‏ ‏مربوط‏ ‏می‌شود‏. ‏این‏ ‏استثنا‏ ‏بدین‏ ‏معناست‏ ‏که‏ ‏سازمان‏ ‏تجارت‏ ‏جهانی،‏ ‏سایر‏ ‏پیمان‌های‏ ‏تجاری‏ (‏مانند‏ ‏اتحادیه‏ ‏اروپا‏ ‏یا‏ ‏نفتا‏) ‏را‏ ‏نیز‏ ‏به‏ ‏رسمیت‏ ‏می‌شناسد‏.

‏2.‏استفاده‏ ‏از‏ ‏محدودیت‌های‏ ‏غیرتعرفه‌ای‏ ‏در‏ ‏تجارت‏ ‏همچون‏ ‏سهمیه‌بندی‏ ‏و‏ ‏صدور‏ ‏پروانه‏ ‏واردات‏ ‏ممنوع‏ ‏است‏ ‏و‏ ‏کشورها‏ ‏تنها‏ ‏با‏ ‏استفاده‏ ‏از‏ ‏وضع‏ ‏تعرفه‌های‏ ‏گمرکی‏ ‏مجازند‏ ‏از‏ ‏صنایع‏ ‏داخلی‏ ‏حمایت‏ ‏نمایند‏.

‏3.‏پس‏ ‏از‏ ‏حذف‏ ‏موانع‏ ‏تجاری‏ ‏غیرتعرفه‌ای،‏ ‏کشورها‏ ‏می‌بایست‏ ‏تعرفه‌های‏ ‏گمرکی‏ ‏خود‏ ‏را‏ ‏تثبیت‏ ‏نمایند‏ ‏و‏ ‏به‌تدریج‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏کاهش‏ ‏دهند‏. ‏البته‏ ‏این‏ ‏اصل‏ ‏نیز‏

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پاورپوینت آلبرت بندورا پرسشنامه حل تعارض ویکز و فیشر پاورپوینت آخرین تحولاتITU R WP 5D “IMT System” در حوزه طیف فرکانس برودکست تحقیق در مورد استفاده از كنجاله كلزا در جيره مرغان تخمگذار 3ص پاورپوینت شكاف ديجيتالي و جنسيت