👈 فروشگاه فایل 👉

جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

ارتباط با ما

... دانلود ...

جدول طرح درس سالانه جغرافی پایه چهارم ابتدایی

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد صفحه : 4 صفحه

 قسمتی از متن word (..docx) : 

‏ ‏جدول طرح درس سالانه جغرافی

‏سال تحصیلی 94-93

‏ ‏استان:‏ تهران‏ ‏ ‏ شهرستان : ‏تهران ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ نام دبستان : ‏شهید قدمی ‏ ‏ ‏ ‏نام درس : ‏جغرافی‏

‏ ‏نام آموزگار : ‏احمدی‏ ‏ ‏ ‏ پایه : ‏چهارم‏ ‏ ‏ ‏ تعداد جلسه : ‏30 جلسه

‏مشخصات

‏خلاصه گزارش تدریس

‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم

‏هدف جزئی و رفتاری

‏رئوس مطالب

‏شماره صفحه

‏شماره جلسه

‏هفته

‏ماه

‏در این ‏ماه، هفته اول و ‏دوم درس «محیط زندگی ما» و در هفته سوم درس «چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند» تدریس می شود و در هفته چهارم آزمون مداد کاغذی مرحه (1) و آزمون علمی شماره (1) برگزار می گردد

‏کت‏اب ‏،‏ تابلوی آموزشی ‏،‏

‏تصاویری ‏از محیط زندگی

‏آشنایی دانش آموزان با کاربرد و موارد استفاده علم جغرافیا و نقش آن در زندگی

‏درس اول :

‏محیط زندگی ما

‏5-2

‏1

‏اول

‏مهر

‏2

‏دوم

‏نقشه، کره جغرافیایی، تصاویر، کتاب

‏دانش آموز بتواند وسایل‏ مختلف مربوط به جغرافیا را همان‏ند: نقشه، کره، ... را در حد ابتدایی تشخیص دهد

‏درس دوم :

‏چه وسایلی به یادگیری جغرافیا کمک می کنند

‏10-6

‏3

‏سوم

‏آزمون مداد کاغذی مرحله (1)‏ ، ‏آزمون علمی شماره (1)

‏10-2

‏4

‏چهارم

‏در این ماه ، هفته اول و دوم درس «نقشه چیست؟» و در هفته سوم درس «چگونه جهتهای جغرافیایی را پیدا کنیم؟» تدریس می شود و در هفته چهارم آزمون مداد کاغذی و علمی مرحله (2) برگزار می گردد

‏نقش‏ه ‏، ‏کتاب ‏،‏ نقشه کلاس را رسم کرده و برای آن یک راهنما درست کنند

‏آشنایی دانش آموزان با مفهوم نقشه و راهنمای نقشه و کاربرد و موارد استفاده آن

‏درس سوم :

‏نقشه چیست؟

‏16-11

‏5

‏اول

‏آبان

‏6

‏دوم

‏نق‏شه ‏،‏ کره جغرافیایی ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ کتاب ‏،‏ پیدا کردن جهتهای اصلی در حیاط مدرسه

‏دانش آموزان بتوانند چهار جهت اصلی را تعریف نموده و نشان دهند و آنها را رسم کنند

‏درس چهارم :

‏چگونه جهتهای جغرافیایی را پیدا کنیم؟

‏22-17

‏7

‏سوم

‏آزمون مداد کاغذی مرحله (2)‏، ‏آزمون علمی شماره (2)

‏22-2

‏8

‏چهارم

‏خلاصه گزارش تدریس

‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم

‏هدف جزئی و رفتاری

‏رئوس مطالب

‏شماره صفحه

‏شماره جلسه

‏هفته

‏ماه

‏در این ماه، در هفته اول و دوم درس «ناهمواریهای ایران» تدریس‏ می‏ شود و

‏ در هفته سوم و چهارم درس «ناهمواریهای زمین» تدریس ‏می ‏شود و

‏در هفته چهارم مرحله (3) آزمون مداد کاغذی و آزمون علمی شماره (3) برگزار می گردد.

‏ت‏صاویر کوهها ‏،‏ ماکت کوه ‏،‏ کتاب ‏،‏ روی نقشه ایران نام قله ها و رشته کوهها را بنویسند و قله ها را قهوه ای و دریاها را مداد آبی رنگ کنند

‏دانش آموز با ناهمواریهای

‏ ایران آشنا شده و بتواند

‏ ناهمواریها را تعریف کند

‏درس پنجم :

‏ناهمواریهای ایران (سرزمینهای بلند)

‏27-23

‏9

‏اول

‏آذر

‏10

‏دوم

‏خمیر، مقوا، کاغذ، چوب یا وسایل دیگر مدلی‏ درست کرده و انواع ناهمواریها ر‏ا روی آن نشان دهند

‏آشنایی دانش آموزان با

‏عوارض طبیعی موجود در

‏محیط زندگی همچون کویر،

‏ دشت، جلگه و ...

‏درس ششم :

‏ناهمواریهای ایران (سرزمینهای پست)

‏31-28

‏11

‏سوم

‏آزمون مداد کاغذی مرحله (3) آزمون علمی شماره (3)

‏12

‏چهارم

‏در هفته اول و دوم این ماه درس هفتم «آّب و هوا چیست؟» تدریس می شود و در هفته سوم و چهارم پس از دوره کتاب آزمون مداد کاغذی مستمر (میان نوبت اول) برگزار می گردد و نتایج آن بصورت کمی-کیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می گردد

‏دماسن‏ج ‏،‏ کتاب ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ وضع هوا و تغییرات آن را در مدت 1 هفته در ‏نظر گرفته و در جدول نمودار یادداشت کنند

‏دانش آموز با اختلاف دمایی، بارشی و آب و هوایی مناطق و نواحی ایران آشنا شود

‏درس هفتم :

‏آب و هوا چیست؟

‏36-32

‏13

‏اول

‏دی

‏14

‏دوم

‏دوره کتاب و

‏ اجرای آزمون مداد کاغذی مستمر (میان نوبت اول)

‏36-2

‏15

‏سوم

‏16

‏چهارم

‏خلاصه گزارش تدریس

‏فعالیتها ‏–‏ وسایل لازم

‏هدف جزئی و رفتاری

‏رئوس مطالب

‏شماره صفحه

‏شماره جلسه

‏هفته

‏ماه

‏در این ماه، در هفته اول و دوم پس از دوره کتاب آزمون مداد کاغذی پایانی (نوبت اول) برگزار می گردد و نتایج آن بصورت کمی-کیفی در دفتر ارزشیابی دانش آموزان ثبت می شود و در هفته سوم و چهارم درس «نواحی آب و هوایی ایران کدامند» تدریس می گردد

‏دوره کتاب و اجرای آزمون مداد کاغذی پایانی «نوبت اول»

‏17

‏اول

‏بهمن

‏18

‏دوم

‏کتا‏ب ‏،‏ تصاویر ‏،‏ مداد رنگی ‏،‏ رنگ آمیزی سه ناحیه آب و هوایی در نقشه ایران ‏،‏ محل زندگی شما در کدام ناحی‏ه‏ آب و هوایی قرار دارد

‏دانش آموز با نواحی مختلف آب و هوایی ایران (نواحی خزری، گرم و خشک، کوهستانی) آشنا شود.

‏درس هشتم :

‏نواحی آب و هوایی ایران کدامند؟

‏43-37

‏19

‏سوم

‏20

‏چهارم

‏در این ماه، در هفته اول ‏درس «دریاها و دریاچه های ایران» تدریس می گردد و در هفته سوم و چهارم درس دهم «چرا رودها برای ما اهمیت دارند» تدریس می گردد و در هفته چهارم آزمون تلفیقی مرحله (4) و آزمون علمی شماره (4) برگزار می گردد.

‏تصاویر در‏یاها و دریاچه ‏های ایران ‏،‏ ‏تصاویر سدها در ایران ‏،‏ کتاب ‏،‏ تابلو ‏،‏ گچ ‏،‏ رسانه تصویری ‏،‏ تهیه عواملی که موجب آلودگی دریاها می شود ‏،‏ چرا نباید زباله ها را در رودها بریزیم

‏آزمون تلفیقی ‏مرحل (4)

‏آزمون علمی شماره (4)

‏دانش آموزان با دریاها و دریاچه های ایران آشنا شده و اهمیت آنها را بدا‏ن‏ند

‏درس نهم :

‏دریاها و دریاچه های ایران

‏50-44

‏21

‏اول

‏اسفند

‏دانش آموز با اهمیت و نقش رودها در زندگی انسانها آشنا شود و تعدادی از رودهای مهم ایران را بشناسد

‏درس دهم :

‏چرا رودها برای ما اهمیت دارند

‏55-51

‏22

‏دوم

‏23

‏سوم

‏55-2

‏24

‏چهارم

👇محصولات تصادفی👇

پاورپوینت GPS,GIS طرح درس سالانه جغرافی پایه پنجم ابتدایی نمایشنامه در خواب مردگان تحقیق حقوق و تكاليف جهانگردان در ایران 11ص آتش سوزی یکی از مواردی است که هر روزه در گوشه و کنار شهرها اتفاق می